BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

Ocena ryzyka

  BHP ELBLĄG OCENA RYZYKA

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom..                                                Więcej

Szkolenia bhp   

  BHP ELBLĄG SZKOLENIA BHP

Na podstawie przepisów Rozporządzenia MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (ze zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w tym zakresie.                                                                                                                                                                       Więcej

Obsługa firm

  BHP ELBLĄG OBSŁUGA FIRM

Za niewielką opłatą podejmujemy stałą współpracę polegającą na kompleksowej obsłudze Państwa firmy. Zakres obowiązków każdorazowo ustalamy indywidualnie dla potrzeb danego klienta.

Więcej

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

BHP ELBLĄG LOGO

Wypadki przy pracy

  BHP ELBLĄG WYPADKI PRZY PRACY

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe, oferujemy kompleksowe sporządzanie dokumentacji powypadkowej wraz z jej dostarczeniem do ZUS.

Więcej

Audyty stanu BHP

  BHP ELBLĄG AUDYTY STANU BHP

Bazując na tworzonych indywidualnie dla Państwa branży listach kontrolnych określamy zaistniałe braki oraz opracowujemy programy naprawcze.

Więcej

Usługi pozostałe

  BHP ELBLĄG USŁUGI POZOSTAŁE      Świadczymy również inne usługi  jak np. sporządzanie opinii, przeprowadzanie szkoleń tematycznych,  w zależności od potrzeb klienta .                                                     Więcej

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

BHP ELBLĄG
Rozwiązujemy wszelkie problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Służba bhp działa w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast forma obligatoryjnej współpracy określona została w rozdziale X Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Działamy na zasadach outsourcingu, jak również świadczymy doraźną pomoc wspomagającą działalność w zakresie bezpieczeństwa pracy. Posiadamy duże doświadczenie w oferowanym przez nas zakresie. Podejmujemy współpracę zawsze na indywidualnie ustalonych warunkach, określonych w oparciu o potrzeby danego klienta. Jesteśmy w stanie zaproponować zmiany, które wpłyną na poprawę warunków pracy w Państwa Firmie, często redukując przy tym ponoszone koszty. Dobrze podejmowane decyzje to oszczędność czasu jak również redukcja zbędnych wydatków.  Zapraszamy do współpracy.

© 2017  Created with WebWave CMS