BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

BHP ELBLĄG LOGO

O nas

 

Iwona Paul

Posiadam wykształcenie pedagogiczne. Początkowo, długo pracowałam jako nauczyciel w wielu publicznych placówkach oświatowych.  Zajęcia, które prowadziłam zawsze sprawiały mi dużą satysfakcję, głównie za sprawą wyników jakie osiągały prowadzone przeze mnie grupy szkoleniowe. Swoją drogę zawodową postanowiłam związać z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zdobyciu uprawnień służby bhp ściśle związałam się z tematyką, wykorzystując przy tym posiadane przeze mnie duże doświadczenie w zakresie nauczania.

 

Kamil Paul

Tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuję się od 2006 r. Swoją pracę rozpocząłem jako osoba pełniąca funkcję kontrolną w przedsiębiorstwach na terenie miasta i powiatu Elbląg, pracując w państwowej instytucji nadzoru nad warunkami środowiska pracy. Odczuwając duże zainteresowanie i satysfakcję z pełnionej funkcji, postanowiłem ściślej związać się z tematyką ochrony pracy. Posiadając wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zarządzania, zacząłem wykorzystywać zdobyte doświadczenie, posiadane kwalifikacje i uprawnienia realizując się zawodowo poprzez prowadzenie działalności w zakresie bhp.

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

© 2017  Created with WebWave CMS