BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

BHP ELBLĄG LOGO

OBSŁUGA FIRM

 

Obowiązek powierzania zadań służby bhp wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 23711).

 

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może zlecić wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej.

Zadania i obowiązki służby bhp reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

 

Za niewielką opłatą podejmujemy stałą współpracę polegającą na kompleksowej obsłudze Państwa firmy. Zakres obowiązków każdorazowo ustalamy indywidualnie dla potrzeb danego klienta.

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

© 2017  Created with WebWave CMS