BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

BHP ELBLĄG LOGO

SZKOLENIA BHP

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (ze zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia przeprowadzane są jako wstępne i okresowe.

 

I. Szkolenie wstępne - przeprowadzane jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Szkolenie to dzieli się na:

 

a) część wstępną ogólną, zwaną „instruktażem ogólnym”

Instruktaż ogólny winni przejść:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

b) część stanowiskową, zwaną „instruktażem stanowiskowym”, który przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na następujących stanowiskach:

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

 

II. Szkolenie okresowe – realizowane jest w trakcie zatrudnienia zgodnie z poniższym harmonogramem

Grupa pracownicza

Termin pierwszego szkolenia okresowego

Kolejne szkolenia okresowe

Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej  niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej raz w roku

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Nie rzadziej niż raz na 6 lat

 

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

© 2017  Created with WebWave CMS