BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

Cennik usług BHP i PPOŻ

 

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP i PPOŻ

Od 250 zł

 

Szkolenia BHP i PPOŻ

Od 40 zł (w zależności od rodzaju szkolenia i liczebności grupy szkoleniowej)

Przeglądy stanu zakładu

Od 150 zł (cena obejmuje sporządzenie protokołu pokontrolnego)

Sporządzanie dokumentacji związanej z BHP i PPOŻ

W zależności od rodzaju dokumentacji

 

Doradztwo

Od 100 zł

Postępowania powypadkowe

Od 300 zł (w zależności od złożoności sprawy)

Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (PN-N-18001, BS OHSAS 18001)

Od 2000 zł

BHP ELBLĄG LOGO

© 2017  Created with WebWave CMS