BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

BHP ELBLĄG LOGO

WYPADKI PRZY PRACY

 

Na podstawie art. 234 Kodeksu pracy, w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

  • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
  • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

 

Pracodawca winien również:

  • prowadzić rejestr wypadków przy pracy,
  • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

 

Postępowanie powypadkowe (działania związane z ustaleniem przyczyn i okoliczności zdarzenia) obejmuje czynności, których celem jest:

  • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
  • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych;
  • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.

 

Dochodzenie przeprowadza zespół powypadkowy, którego skład określony jest w przepisach prawnych i zależy od struktury zakładu.

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

© 2017  Created with WebWave CMS