BHP ELBLĄG BHP PAUL IWONA I KAMIL PAUL

BHP ELBLĄG

 

BHP PAUL                                 

ul. Hetmańska 26 pok. 9

82-300 Elbląg

 

tel.: 783-030-054

kamil_paul@wp.pl

 

tel.: 664-758-718

iwona_paul@wp.pl

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

Oferta

 

Jesteśmy firmą działającą na rynku Elbląskim i okolicach. Duże doświadczenie w oferowanym przez nas zakresie skłoniło nas do tego aby otworzyć się na nowe możliwości podejmowania współpracy.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

Za niewielką opłatą podejmujemy stałą współpracę polegającą na kompleksowej obsłudze Państwa firmy. Zakres obowiązków każdorazowo ustalamy indywidualnie dla potrzeb danego klienta.

 

SZKOLENIA BHP i PPOŻ

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu bhp i ppoż., których posiadanie uregulowane jest stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

DORADZTWO

Rozwiązujemy problemy dot. organizacji stanowisk pracy, doboru właściwych metod jej realizacji, doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Pomagamy w realizacji nakazów, wystąpień i decyzji organów kontroli warunków pracy. Jesteśmy w stanie zaproponować zmiany, które wpłyną na poprawę warunków pracy, często redukując przy tym ponoszone koszty.

 

DOKUMENTACJA BHP I PPOŻ

Na pracodawcy ciąży obowiązek posiadania stosownych dokumentów z zakresu bhp i ppoż. ( instrukcje, ocena ryzyka zawodowego, rejestry, zarządzenia...) Dokumenty te regulują obowiązki osób realizujących pracę w zakładzie. Zdefiniowanie odpowiedzialności w danym zakresie zapewnia łatwiejszą kontrolę przestrzegania wymogów.

 

PRZEGLĄDY STANU ZAKŁADU W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

Bazując na tworzonych indywidualnie dla Państwa branży listach kontrolnych określamy zaistniałe braki oraz opracowujemy programy naprawcze.

 

POSTĘPOWANIA POWYPADKOWE

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe, oferujemy kompleksowe sporządzanie dokumentacji powypadkowej wraz z jej dostarczeniem do ZUS.

 

BADANIA I POMIARY ŚRODOWISKOWE.

Oferujemy pomoc w zakresie typowania do badań właściwych czynników środowiska pracy oraz koordynujemy ich wykonanie przy współpracy z uprawnionym do tego celu laboratorium. Sporządzamy wymaganą w tym zakresie dokumentację w postaci rejestrów czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów środowiska pracy

 

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY PN-N-18001, BS OHSAS 18001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy powoduje regulację obowiązków i odpowiedzialności w zakresie podejmowanych działań na rzecz poprawy i utrzymania na właściwym poziomie warunków pracy a ponad to uzyskanie certyfikatu spełnienia norm bezpieczeństwa, wpływa korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa.

 

Szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie, zawsze staramy się zaproponować Państwu najkorzystniejsze warunki.

 

 

BHP ELBLĄG LOGO

what

 

 

outsourcing

 

 

this way

 

 

© 2017  Created with WebWave CMS